Een overlijden brengt naast rouwen vaak ook familieproblemen met zich mee. Het is daarom belangrijk om na te denken over nalatenschap. Een onderwerp waar we misschien niet graag over praten, maar dat wel veel vragen oproept.

Het onderling eens worden over een erfenis kan lastig zijn. Emoties spelen vaak een grote rol en daarnaast zijn er factoren die een afwikkeling van een nalatenschap kunnen bemoeilijken. Echtscheidingen, tweede huwelijken of zelf derde huwelijken, samengestelde gezinnen en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als een erfenis moet worden verdeeld. Behalve dat er fiscale, juridische en financiële haken en ogen aan een erfenis kunnen zitten, speelt de historie van het gezin en de familie derhalve een wezenlijke rol.

Het afwikkelen van een nalatenschap

Het ontbreken van een testament en de onbekendheid met de intenties van de overledende (erflater) maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk en soms zelf bijna onmogelijk. Hoe goed ook een testament juridisch en fiscaal is opgesteld, het is helaas geen garantie voor een afwikkeling van de nalatenschap zonder ruzie.

Waarom zou u kiezen voor nalatenschapsmediation?

Omdat een conflict zo vreselijk veel ontwricht in een mensenleven. En je leven ook echt gaat beheersen. Dit kan vooral ingrijpend zijn bij erfenissen. Door een conflict kan de afhandeling van de erfenis ernstig bemoeilijkt worden en soms zelfs jaren stil liggen. Nalatenschapsmediation & coaching kan een grote toegevoegde waarde hebben bij het oplossen van conflicten of discussies binnen de familie.

Nalatenschapsmediation kan ook vóór het overlijden worden ingezet. Preventief, voordat er een erfenis verdeeld moet worden. Alvast de grootste knelpunten wegnemen en vertrouwen herstellen.