Mediation - Mediation bij Scheiding - VZB Advocaten Mediators

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij geschillen worden opgelost zonder dat daar een rechter aan te pas komt. De mediator helpt u tijdens de gesprekken met de andere partij in gesprek te komen, waarbij de wederzijdse belangen en doelstellingen centraal staan.

Uit elkaar, met elkaar

Aan de hand van deze gesprekken wordt naar een oplossing toegewerkt die beide partijen tevreden stelt. Alleen dan wordt deze oplossing vastgelegd in een contract. De over en weer bestaande rechten en plichten worden natuurlijk niet uit het oog verloren.

Tevredenheid voor beide partijen met mediation

Aangezien de oplossingen door u worden bedacht, kunnen deze veel creatiever zijn dan de oplossingen waaraan de rechter gebonden is. Hierdoor ontstaat eerder een situatie waarin beide partijen tevreden zijn met de bereikte overeenkomst.

Mediation bij diverse situaties

Dit is vooral voor u van belang als u een geschil heeft met iemand met wie u in de toekomst nog veel te maken heeft, zoals vaak het geval is bij een echtscheiding of erfrechtelijke geschillen. Ook arbeidskwesties of zakelijke geschillen lenen zich goed voor mediation. De relatie komt bij mediation minder onder druk te staan doordat een procedure bij de rechtbank wordt vermeden en de oplossingen op maat gemaakt zijn. Verder is het geschil meestal sneller opgelost, daarmee goedkoper en bespaart het u negatieve energie.

In Hoorn een geschikte mediator vinden?

De mediators van Vlaar Zillikens Bosch zijn zeer ervaren en kunnen de scheiding van A tot Z regelen. Ze informeren over alles wat er bij een scheiding komt kijken en helpen aan voldoende informatie om weloverwogen de besluiten te kunnen nemen. Ze stellen alle relevante documentatie op en verzorgen zelf de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank.

Gespecialiseerde mediators

Bij Vlaar Zillikens Bosch werken alleen gespecialiseerde advocaten en geregistreerd mediators die aangesloten zijn bij specialisatieverenigingen, zoals VfAS, LSA, ASP en MFN.