Familie coaching

Vlaar Zillikens Bosch Advocaten Mediators is gespecialiseerd in familie coaching, het begeleiden en coachen van families bij conflicten. 

In elke familie is er weleens sprake van spanningen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven. Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden of uit de hand lopen, dat ze leiden tot conflicten, familieruzies, psychische en/of lichamelijke problemen. Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Familie coaching biedt oplossingen

Het is prettig om te weten dat een familieruzie of conflict niet oneindig hoeft te duren. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat er een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Maar als een ruzie al zo hoog is opgelopen, zie je die oplossing vaak niet meer. Een objectieve en onafhankelijke deskundige kan dan ingeschakeld worden om de communicatie binnen de familie weer op gang brengen.

Bij Vlaar Zillikens Bosch werken alleen gespecialiseerde advocaten en geregistreerd mediators die aangesloten zijn bij specialisatieverenigingen, zoals VfAS, LSA, ASP en MFN.