Bij een echtscheiding zijn er afspraken nodig over de kinderen. Wie zorgt voor hen, hoeveel dagen per week verblijven zij bij ieder van de ouders? Waar wonen de kinderen? Hoe vaak zien de kinderen de ouder waar ze niet wonen? Wie mag met ze op vakantie en wanneer? Wie van de ouders betaalt wat voor de kinderen? Wie betaalt hun studie? Wie van de ouders neemt welke beslissingen over de kinderen, bijvoorbeeld over hun opleiding en over hun medische verzorging, etc.

Opstellen van een ouderschapsplan

Bovengenoemde afspraken worden, voor zover ze betrekking hebben op minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar), vastgelegd in een ‘ouderschapsplan’. Het is nodig daar ook de kinderen bij te betrekken. Het ouderschapsplan moet bij de rechtbank worden ingediend, samen met het verzoek tot echtscheiding.

Wanneer er geen ouderschapsplan is of het ouderschapsplan niet aan de eisen voldoet die de wet stelt, wordt de behandeling van het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk verklaard of aangehouden. Ook van ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, wordt verwacht dat zij een ouderschapsplan opstellen.