Geregistreerd Partnerschap

In het geval dat geregistreerd partners in onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van hun geregistreerd partnerschap kan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzocht worden om deze beëindiging te laten inschrijven. Hiermee wordt het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Zo’n overeenkomst dient door een advocaat of notaris te worden opgesteld en door beide partners te worden ondertekend. Wij kunnen uiteraard zo’n overeenkomst voor u opstellen.