Naast nationale zaken, behandelt Vlaar Zillikens Bosch Advocaten Mediators ook veel zaken met een grensoverschrijdend karakter. Het kantoor wordt daarbij geregeld ingeschakeld door buitenlandse cliƫnten en advocatenkantoren voor advies over het Nederlandse familierecht of het voeren van procedures in Nederland, waarbij internationale belangen een rol spelen.

Internationaal recht

Het behandelen van internationale zaken is mogelijk door de uitgebreide kennis die binnen het kantoor aanwezig is op het gebied van het internationaal privaatrecht (IPR). Aan de hand van het IPR recht wordt bepaald in welk(e) land(en) een zaak voor de rechter kan worden gebracht en welk rechtsstelsel op een bepaalde kwestie van toepassing is (bijvoorbeeld het recht van de staat Illinois in de VS of het Nederlandse recht). Tot slot bepaalt het internationaal privaatrecht of een uitspraak in het buitenland wordt erkend en kan worden afgedwongen.

Kinderontvoering

Het IPR is ook aan de orde wanneer ouders het in een echtscheidingssituatie niet eens worden over de verblijfplaats van de kinderen. Een voorbeeld. Een Nederlands echtpaar woont al vijf jaar met hun drie kinderen in Spanje en de ouders hebben samen het ouderlijk gezag over hun kinderen. Meneer wil na de echtscheiding in Spanje blijven wonen, mevrouw wil echter met de kinderen terugkeren naar Nederland. Als mevrouw de kinderen zonder toestemming van meneer of de (Spaanse) rechter meeneemt naar Nederland, maakt zij zich schuldig aan kinderontvoering. Het vooraf inwinnen van advies kan in dit soort situaties veel ellende voorkomen, voor alle betrokkenen. Vlaar Zillikens Bosch Advocaten Mediators adviseert en procedeert zeer geregeld in kinderontvoeringskwesties.

Internationaal

Het is van belang alle internationale aspecten van een zaak te kennen, voordat een zaak bij een rechter aanhangig wordt gemaakt. Dit om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen, zoals de onmogelijkheid om een uitspraak in het buitenland ten uitvoer te leggen.