De erkenning van een kind is alleen nodig wanneer het vaderschap niet al uit de wet voortvloeit. Indien het kind tijdens een huwelijk (geen geregistreerd partnerschap) is geboren is de man automatisch de vader.

Door de erkenning wordt de man de juridische ouder van het kind hetgeen rechten en plichten met zich meebrengt.

Voorwaarden van erkenning vaderschap

De erkenning van het kind kan plaatsvinden voor of na de geboorte indien aan de voorwaarden voor erkenning wordt voldaan.

  • De man moet 16 jaar oud zijn
  • Het kind mag niet al twee juridische ouders hebben
  • Een huwelijk tussen de ouders mag niet verboden zijn wegens bloedverwantschap
  • De moeder dient toestemming te geven voor de erkenning

Curatele & erkenning kind

Indien de man onder curatele staat, dient de kantonrechter toestemming te geven voor de erkenning. De ouders dienen samen naar de gemeente te gaan om daar de akte van erkenning te laten opmaken. De man die al gehuwd is met een andere vrouw kan het kind erkennen indien hij een band heeft met de moeder die gelijk is aan een huwelijk en hij een hechte band met het kind heeft. De man zal de rechtbank in zo een geval moeten vragen om dit vast te stellen.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Indien de moeder geen toestemming wil geven voor de erkenning van het kind, kan de rechtbank worden verzocht de toestemming van de moeder te vervangen door de toestemming van de rechtbank. Indien de man de biologische vader van het kind is, wordt deze toestemming meestal gegeven. Alleen indien de erkenning niet in het belang van het kind is, zal de rechtbank het verzoek afwijzen. In het geval de biologische vader niet mee wil werken aan erkenning, kan de moeder de rechtbank verzoeken het vaderschap vast te stellen. De gerechtelijke vaststelling vaderschap heeft terugwerkende kracht tot de geboorte van het kind. Indien een van de ouders het vaderschap betwist, zal de rechtbank doorgaans een DNA-onderzoek gelasten.

Ontkenning vaderschap

Het komt ook voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Bijvoorbeeld wanneer een kind tijdens het huwelijk is geboren maar de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is. In dat geval kan de rechtbank worden verzocht het vaderschap van de echtgenoot te ontkennen (en eventueel daarna het vaderschap van de biologische vader vast te stellen). Uiteraard gelden ook in deze procedures een aantal voorwaarden. Door middel van deze procedures, wordt niet ook het gezag verkregen. Dat betekent dat u niet de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind en dus niet bevoegd om beslissingen te nemen. Het gezag dient apart te worden geregeld.

Gevolgen erkenning of gerechtelijke vaststelling vaderschap

De erkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap heeft tot gevolg dat er familierechtelijke betrekkingen ontstaan tussen het kind en de man. Hij is nu de juridische vader. Dit betekent dat:

  • Vader en kind elkaars erfgenamen zijn
  • Vader een onderhoudsverplichting heeft jegens zijn kind
  • Vader nadat ouders uit elkaar zijn, recht heeft op omgang, informatie en consultatie
  • Het kind misschien (ook) de nationaliteit van de vader krijgt

Wanneer het vaderschap wordt ontkend, worden de familierechtelijke betrekking juist verbroken.

Bij het erkennen en het gerechtelijk vaststellen van het vaderschap kunnen de ouders ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader zal dragen. Dit is alleen mogelijk indien de moeder hiervoor toestemming geeft.