Echtscheiding - Personen- en Familierecht - VZB Advocaten Mediators

Echtscheiding

Het einde van een relatie is altijd moeilijk. Of u nu zelf tot die beslissing komt of dat de ander deze beslissing neemt. Een scheiding heeft een enorme impact. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Het is dan ook van groot belang dat u bij de beëindiging van uw relatie goed wordt geadviseerd.

Procedure echtscheiding

In het geval dat een huwelijk wordt beëindigd dient er altijd een verzoek te worden ingediend bij de rechtbank. Partijen kunnen in mediation afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een convenant. Zij kunnen ook ieder een eigen advocaat in de arm nemen.

Voorlopige voorzieningen echtscheiding

Omgangsregeling, gebruik van woning en alimentatie

Mochten partijen niet in staat zijn om tijdelijke afspraken te maken dan kan de rechtbank worden gevraagd om voorlopige voorzieningen te treffen. De rechtbank bepaalt dan wie voor de duur van de echtscheidingsprocedure in de echtelijke woning verblijft, bij de kinderen verblijven, de omgangsregeling en de hoogte van de alimentatie.