Erfrecht - VZB Advocaten Mediators

Heeft u echt een specialist op het gebied van erfrecht nodig? Vlaar Zillikens Bosch Advocaten is De erfrechtspecialist. Als partijen nog met elkaar kunnen overleggen kunt u bij ons terecht voor nalatenschapsmediation. Als overleg niet mogelijk is en de rechter moet beslissen, kunnen wij u als advocaat terzijde staan.

Adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen

Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen, zoals:

  • zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap;
  • afwikkeling en verdeling van een nalatenschap;
  • beroep doen op een legitieme portie;
  • beroep doen op een wilsrecht;
  • ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling;
  • inbreng van schenkingen in de nalatenschap;
  • uitbetaling van schenkingen op papier;
  • ontslag van een executeur;
  • vernietiging van een testament;
  • controle van de door de executeur of notaris verrichte afwikkeling van de nalatenschap.

Wij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan. Daarmee zal steeds zoveel mogelijk geprobeerd worden om in overleg met alle erfgenamen tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Nalatenschapsmediation

Erfrecht leent zich goed voor mediation. Geschillen bij erfrecht hebben vaak achterliggende (emotionele) oorzaken. Omdat de erfgenamen vaak familieleden van elkaar zijn, wil men bij voorkeur niet in een gerechtelijke procedure terechtkomen. Om deze en andere redenen valt ook in erfrechtzaken een minnelijke regeling te prefereren boven een vonnis van de rechter. Mediation is dan een uitstekend middel om tot een minnelijke regeling te komen.

In nalatenschapsmediation is aandacht voor achterliggende problemen en onderlinge verhoudingen, daar waar het in gerechtelijke procedures vaak alleen om het juridische topje van de ijsberg gaat.

Procederen over de nalatenschap

Als overleg tussen de erfgenamen niet mogelijk is, kunnen onze advocaten u in de gerechtelijke procedure begeleiden. Wij behartigen uw belangen in de procedure teneinde een goede uitspraak van de rechter te krijgen.

Advies vóór overlijden

Veel problemen tussen erfgenamen zijn te voorkomen als de erflater in een testament goed regelt wart er met zijn (toekomstige) nalatenschap moet gebeuren. De advocaten van Vlaar Zillikens Bosch kunnen u adviseren en begeleiden bij het opstellen van een deugdelijk testament en het opstellen of zelfs wijzigen van huwelijksvoorwaarden, zodat daar voor de toekomst rekening wordt gehouden met de situatie na overlijden. Ook voor estate planning kunt u bij ons terecht.

Lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)

Heeft u vragen met betrekking tot erfrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Mr. L. Bosch is gespecialiseerd erfrechtadvocaat en lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Erfrecht advocaat Hoorn, Zwaag, Andijk, Enkhuizen, Grootebroek Stede Broek, Medemblik, Alkmaar, Waterland, Edam, Volendam

Keurmerk erfrecht