Maand: juni 2023

Coaching bij scheiding of coaching voor het huwelijk steeds populairder

Coaching in het familierecht

Meer en meer wordt ons kantoor voorafgaand aan een echtscheiding of een huwelijk benaderd voor advies over coaching. Coaching rondom het familierecht wint aan terrein. Hierbij wordt advies gevraagd over bijvoorbeeld financiële aspecten die te maken hebben met een huwelijk of een echtscheiding, maar ook over emotionele aspecten rondom deze gebeurtenissen. Mensen gaan dan beter voorbereid een scheidingstraject of huwelijk in, waardoor nare discussies of bijvoorbeeld een langslepende procedure veelal kan worden voorkomen.

Jarenlange ervaring als coach bij scheiding en pre-huwelijkse coaching

Petra Vlaar van ons kantoor, jarenlang advocaat en mediator gespecialiseerd in familiezaken, bekommert zich in onze praktijk steeds meer en vaker om mensen die op zoek zijn naar een soort van levensloop-coaching.

Zij helpt mensen in hun beslismomenten. Vooral dan wanneer de emoties vaak hoog oplopen. Positief en negatief. Soms kiezen mensen voor een langduriger traject waarin ze coaching krijgen (van ongeveer 6 maanden), zij komen dan elke week voor een gesprek van ongeveer een uur. Maar ook zijn er mensen die aan 1 gesprek genoeg hebben om zaken helder op een rij te krijgen. Zodat ze beter en meer weloverwogen vanuit hun ratio beslissingen kunnen nemen.

Het is fijn te sparren met iemand uit de familiepraktijk. Iemand die alles voorbij heeft zien komen en niet gauw nog ergens van opkijkt en vooral: niet oordeelt.

Petra Vlaar

Meer informatie over coaching bij scheiding of coaching voor het huwelijk?

Bel of mail met Petra Vlaar.

Petra Vlaar is direct bereikbaar op haar e-mail: vlaar@vzbadvocaten.nl of via 0229-295477.

Scheidingscoach in de regio Hoorn

Scheidingscoach in de regio Zwaag

Scheidingscoach in de regio Medemblik

Scheidingscoach in de regio Enkhuizen

Scheidingscoach in de regio Waterland

Scheidingscoach in de regio Volendam

Scheidingscoach in de regio Grootebroek

Scheidingscoach in de regio Andijk

e.o

 

Facebooktwittermail

Maatregelen tegen (financieel) ouderenmisbruik

bron: www.vean.nl

Welke juridische stappen kunnen worden genomen om ouderenmisbruik een halt toe te roepen?

Wettelijke beschermingsmaatregelen tegen ouderenmisbruik

De wet biedt een drietal beschermingsmaatregelen om ouderenmisbruik te beperken of te voorkomen. Dit zijn:

  • mentorschap
  • bewind
  • curatele

In deze blog worden deze drie maatregelen besproken.

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen ter bescherming van mensen die zelf niet (meer) goed beslissingen over hun financiële of hun persoonlijke belangen kunnen nemen vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld door een ziekte zoals dementie. Aan de rechter kan worden gevraagd de maatregelen te treffen.

Mentorschap

Het mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die niet meer zelf voor hun persoonlijke (niet-financiële) belangen kunnen zorgen.

De mentor gaat de beslissingen nemen over bijvoorbeeld de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor moet degene ten aanzien van wie het mentorschap is uitgesproken wel zoveel mogelijk zelf laten beslissen, ook al is de persoon handelingsonbevoegd.

De mentor kan ook beslissingen nemen met wie iemand contact of omgang heeft. Bij ouderenmisbruik kan het voorkomen dat iemand wordt geïsoleerd van zijn omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarin een volwassen kind bij zijn demente ouder wordt weggehouden door een ander kind of een partner, veelal de mantelzorger. Als er een professionele mentor wordt benoemd, bepaalt de mentor of het contact in het belang is van de betrokkene en kan de mentor er ook voor zorgen dat er toch contact is met de familie.

Bewind

Het bewind is een beschermingsmaatregel voor mensen die niet meer voor de eigen financiële belangen kunnen zorgen door de lichamelijke of geestelijke toestand. Beschermingsbewind kan ook worden ingesteld bij overmatig geld uitgeven of bij problematische schulden.

De rechter benoemt bij de onderbewindstelling een bewindvoerder, die de goederen gaat beheren. Alleen na toestemming van de bewindvoerder of de kantonrechter kan er over de goederen worden beschikt, bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning.

De bewindvoerder staat onder controle van de kantonrechter. Bij de aanvang van het bewind maakt de bewindvoerder een boedelbeschrijving. Dat is een overzicht van alle goederen en schulden.

Curatele

Wanneer bewind en/of mentorschap onvoldoende bescherming biedt, kan de rechter iemand onder curatele stellen. De persoon die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger.

Verschillen mentor, bewind en curatele

De curator, de bewindvoerder en de mentor nemen alle drie beslissingen voor anderen, ofwel mensen die dat niet meer zelf kunnen. De curator neemt beslissingen op het financiële en het persoonlijke vlak. De bewindvoerder neemt alleen beslissingen op het financiële vlak en de mentor neemt alleen beslissingen op het persoonlijke vlak.

Gerechtelijke procedure ouderen misbruik

De rechter bepaalt op verzoek of en zo ja, welke beschermingsmaatregelen moeten worden getroffen. Het is voor een verzoeker geen verplichting om een advocaat in te schakelen. De rechter is terughoudend met het treffen van maatregelen als er sprake is van een levenstestament of volmacht, waarin al andere regelingen zijn getroffen ter bescherming van de betreffende persoon.

Meer weten over de mogelijkheden van bewind, curatele of mentorschap of heeft u vragen over het erfrecht?

Bel of mail met onze gespecialiseerde erfrecht advocaat, 0229-295477 of info@vzbadvocaten.nl.

Wij zijn lid van de VEAN en voldoen dus aan de zware opleidingseisen van deze specialisatievereniging.

erfrecht advocaat Hoorn

erfrecht advocaat Zwaag

erfrecht advocaat Enkhuizen

erfrecht advocaat Andijk

erfrecht advocaat Bovenkarspel

erfrecht advocaat Hoogkarspel

erfrecht advocaat Edam

erfrecht advocaat Volendam

erfrecht advocaat Medemblik

erfrecht advocaat Wognum

erfrecht advocaat Waterland

erfrecht advocaat Beemster

Facebooktwittermail

Gaat een Porsche boven het betalen van kinderalimentatie?

Gaat het bezit van een luxe auto, in dit geval een Porsche, boven het betalen van kinderalimentatie?

 

In de hieronder te bespreken zaak dacht een vader van wel.

Hij had in een eerdere procedure ontkent (in strijd met de werkelijkheid) dat hij een tweede (kostbare) Porsche had. Hij meende daarnaast dat hij te weinig inkomen had om kinderalimentatie voor zijn minderjarige kinderen te betalen. Moeder was het hiermee niet eens. Zij achtte het onaanvaardbaar dat vader enerzijds twee luxe auto’s in zijn bezit had en anderzijds meende dat hij te weinig inkomen had om bij te dragen in de kosten van zijn kinderen. Zij moest, aldus vader, alle kosten zelf dragen.

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geeft de moeder in deze procedure gelijk. Het hof tilt er zwaar aan dat man in een eerdere procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden in strijd met zijn waarheidsplicht heeft gezwegen over het bezit van zijn waardevolle tweede Porsche. Toen lag namelijk lag al de klemmende vraag voor hoe hij wellicht toch aan zijn onderhoudsverplichting(en) zou kunnen blijven voldoen. Het hof moest het toen doen met onvolledige gegevens.

Het Hof in Den Bosch acht de man in staat en verplicht om, gelet op zijn zwaarwegende onderhoudsverplichting jegens de minderjarige, de kinderalimentatie te blijven betalen, ondanks ontoereikende reguliere inkomsten.

Voor de volledige uitspraak van het het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch klik hier

Meer informatie over alimentatie of scheiding?

Voor meer informatie over (kinder-)alimentatie of andere vragen over echtscheiding bel of mail vrijblijvend onze gespecialiseerde familierecht advocaten op 0229-295477 of info@vzbadvocaten.nl

advocaat familierecht in de regio Hoorn,

advocaat familierecht in de regio Enkhuizen,

advocaat familierecht in de regio Andijk

advocaat familierecht in de regio Bovenkarspel

advocaat familierecht in de regio Wognum,

advocaat familierecht in de regio Medemblik

advocaat familierecht in de regio Zwaag,

advocaat familierecht in de regio Oosthuizen,

advocaat familierecht in de regio Volendam,

advocaat familierecht in de regio Edam,

advocaat familierecht in de regio Waterland e.o.

Facebooktwittermail