Maand: mei 2023

Financieel ouderenmisbruik en het erfrecht

Financieel ouderenmisbruik komt vaak pas na het overlijden aan het licht. Het kan voorkomen dat de nalatenschap kleiner is dan verwacht. Tijdens de dag van het erfrecht op 16 juni 2023 is er extra aandacht voor dit thema.

Wat kan je als erfgenaam doen tegen financieel ouderenmisbruik?

Erfrechtadvocaat kan afgifte informatie afdwingen

Financieel ouderenmisbruik blijft tijdens leven vaak verborgen. Het zijn vaak de erfgenamen die het misbruik achteraf ontdekken. Erfgenamen hebben recht op de administratie en stukken van de overledene. Zij kunnen bij banken, accountant en bijvoorbeeld de belastingdienst stukken opvragen van de overledene. Op deze manier lukt het vaak om het vermogensverloop in kaart te brengen. Misbruik kan dan aan het licht komen. Als informatie niet vrijwillig wordt verstrekt, kan een erfrechtadvocaat vaak afgifte van informatie en stukken afdwingen.

Rekening en verantwoording afleggen aan erfgenamen

Naast het verzamelen van informatie kunnen erfgenamen onder omstandigheden rekening en verantwoording vragen van degene die het beheer over het vermogen heeft gevoerd. Een verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording kan voortvloeien uit de wet, een rechtshandeling of het ongeschreven recht. Het kan zijn dat er geld terugbetaald moet worden door degene die het beheer over het vermogen had.

Ook een onterfd kind kan optreden tegen financieel ouderenmisbruik

Een onterfd kind heeft – als het daar tijdig aanspraak op maakt – recht op de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering in geld ter grootte van de helft van een wettelijk erfdeel. Stel dat de overledene twee kinderen en een echtgenoot achterlaat waarbij één kind wordt onterfd, dan bedraagt de legitieme portie van het onterfde kind (de legitimaris) 1/6e deel.  Degene die zich op de legitieme portie beroept noemt men een legitimaris. Zij proberen regelmatig bepaalde vermogensoverhevelingen tijdens leven als giften aan te merken, zodat deze worden meegenomen bij de berekening van hun vordering . Bijvoorbeeld door te stellen dat contante opnames of uitgaven van de rekening van de overledene feitelijk giften zijn geweest. Als zij in de bewijslast dat er sprake is geweest van giften slagen, wordt hun legitieme portie hoger.

tekst loopt door onder de afbeelding
een kind onterven: wat zijn de gevolgen?

Financieel ouderenmisbruik kan leiden tot betaling van schadevergoeding 

Een legitimaris kan ook een andere vordering instellen, zo volgt uit een recente uitspraak van het Hof Den Haag (Hof Den Haag, 12-01-2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:47). In deze zaak is gesteld dat financieel ouderenmisbruik onrechtmatig is ten opzichte van de legitimaris.
Casus: het ging hier over een onterfd kind en zijn twee broers met betrekking tot de nalatenschap van hun moeder. De broers hadden een volmacht gehad over het vermogen van moeder en tijdens de procedure bleek dat er gedurende het beheer van de broers sprake was van onverklaarbare onttrekkingen van bijna € 400.000,-. Het hof was met de rechtbank van mening dat de broers niet voldoende hebben weerlegd dat het geld aan hen is toegekomen c.q. zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de aanzienlijke vermindering van het vermogen van moeder. De broers worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de legitimaris. De schadevergoeding wordt vastgesteld op de hoogte van de legitieme portie, berekend over de legitimaire massa zoals die zou zijn geweest als de onverklaarbare onttrekkingen niet hadden plaatsgevonden. Het is dus niet de legitieme portie zelf die hoger wordt vastgesteld, maar een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad die daarvoor in de plaats komt.

Gratis advies erfrecht 
Wilt u meer weten, heeft u behoefte aan advies of wilt u een strategie bepalen? Neem vrijblijvend contact op met mr Linda Bosch, gespecialiseerd erfrecht advocaat Hoorn. U kunt haar bereiken op 0229-295477 of bosch@vzbadvocaten.nl

Erfrecht advocaat Hoorn, Zwaag, Medemblik, Enkhuizen, Andijk, Hoogkarspel, Wieringerwaard, Edam, Volendam, Monnickendam, Broek in Waterland, De Goorn, en omgeving

Lid van VEAN

Facebooktwittermail

Dag van het erfrecht

Op 16 juni 2023 vindt voor de derde keer de Dag van het Erfrecht plaats die gezamenlijk wordt georganiseerd door o.a. de verenigingen van erfrechtspecialisten van Nederland (www.vean.nl). Het verdriet om het verlies van een naaste wordt soms overschaduwd door problemen bij de afwikkeling van de erfenis, wat er zelfs toe kan leiden dat familieverhoudingen worden verstoord en ernstige conflicten ontstaan.

Laat het zover niet komen en schakel een deskundig erfrechtspecialist in die u kan helpen om de nalatenschap naar ieders tevredenheid af te wikkelen.

Thema dag van het erfrecht is financieel ouderenmisbruik

Dit jaar staat de Dag van het Erfrecht in het teken van financieel misbruik ouderen, een vorm van mishandeling die valt onder huiselijk geweld. Wat is financieel ouderenmisbruik precies en welke stappen kunt u ondernemen om dit misbruik te voorkomen? Wat als u een vermoeden heeft van financieel misbruik van een naaste, wat kunt u er dan aan doen om dit te stoppen? Het is van groot belang om al bij leven zaken te regelen, omdat het na het overlijden van een oudere lastig is om vast te stellen of er sprake is geweest van dwang of diefstal.

Gratis advies erfrecht

Tijdens de Dag van het Erfrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met een erfrechtadvocaat van Vlaar Zillikens Bosch Advocaten voor een kosteloos eerste advies over de afwikkeling van een nalatenschap.

Vragen over erfrecht?

De advocaten van Vlaar Zillikens Bosch Advocaten Mediators zijn aangesloten bij de vereniging van erfrechtspecialisten. Voor advies of vragen over het erfrecht, de afwikkeling van een nalatenschap of bijvoorbeeld het opeisen van de legitieme portie kunt u bij hen terecht.

Bel 0229-295477 of mail naar info@vzbadvocaten.nl

erfrecht advocaat Hoorn

erfrecht advocaat Zwaag

erfrecht advocaat Medemblik

erfrecht advocaat Edam Volendam

erfrecht advocaat Andijk

erfrecht advocaat Wognum

erfrecht advocaat Grootebroek

erfrecht advocaat Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittermail